abc regeneracjazawory hydrauliczne abc mercedes

CIŚNIENIA ABC

Jednym z objawów wadliwej pracy układu
zawieszenia Mercedes ABC magą być spadki ciśnienia w układzie hydraulicznym. Objawiają się one w różnej postaci np: częste komunikaty błędów, nierównomierna praca zawieszenia, “bujanie” autem, niekontrolowane opadanie lub podnoszenie się pojazdu lub przechodzenie układu w stan awaryjny.

Najczęstszym błędem podczas diagnostyki problemów układu ABC jest automatyczne skojarzenie spadku ciśnienia wyłącznie z pompą ABC. W rzeczywistości pompy ciśnienia są jednym z najtrwalszych elementów każdego układu hydraulicznego i przy zachowaniu właściwych warunków pracy, takich jak czysty olej i poprawna filtracja, zapewniają wiele lat bezawaryjnej pracy.

Aby łatwiej zrozumieć specyfikę pracę układów hydrauliki siłowej (i problemów gdy występują) należy postrzegać pompę hydrauliczną nie jako element budujący stricte ciśnienie, ale jako element odpowiedzialny za dostarczenie odpowiedniej ilości oleju w jednostce czasu, np Litrów/minutę, czyli parametr określany wydajnością pompy. Natomiast zdolność układu do wytworzenia i utrzymania ciśnienia podczas pracy to pochodna tej wydajności. Należy też pamiętać, że olej hydrauliczny jest medium nie podlegającym kompresji, a więc nie zdolny do gromadzenia energii.

Praca układu hydraulicznego polega na ciągłym zamienianiu określonej masy (objętości) oleju na ruchy tłoczysk siłowników hydraulicznych. Ciągła praca siłowników hydraulicznych oznacza potrzebę ciągłego dostarczania nowych mas (objętości) oleju pod ciśnieniem. Tym samym rola pompy hydraulicznej (jej wydajność) jest oczywista. Ale ponieważ układ hydrauliczny to nie tylko pompa ciśnienia i siłowniki hydrauliczne powstaje pytanie, czy pozostałe elementy układu mogłyby powodować straty mas (objętości) oleju konieczne do uzupełnienia, co dodatkowo obciążałoby pompę?

Bloki zaworowe (servo) są doskonałym przykładem elementów które, ze względu na swoją specyficzną budowę, powodują takie straty wewnątrz układu. W miarę postępującego zużycia, parametry zaworów, idealnie wykalibrowane w procesie produkcji lub regeneracji, systematycznie pogarszają się. Zawory mogą także podlegać mikro uszkodzeniom z powodu zanieczyszczeń w układzie lub starego przepracowanego oleju, co dodatkowo zwiększa przecieki wewnętrzne w takich zaworach Te straty wewnątrz układu muszą zostać odrobione. Ponieważ maksymalna wydajność pompy jest stała i powoli zmniejsza się wraz z postępującym jej zużyciem, dlatego w układzie z uszkodzonymi lub wyeksploatowanymi zaworami można zaobserwować niepokojące spadki ciśnienia, zwłaszcza podczas obciążenia układu. Jednak już sama wymiana bloków zaworowych na nowe lub profesjonalnie zregenerowane, powoduje zauważalny wzrost ciśnienia w układzie ABC, pomimo tej samej pompy!

Dlatego warto pamiętać o jednej z podstawowych zasad w procesie oceny i diagnostyki układu
zawieszenia ABC:

NIE MOŻNA POPRAWNIE ZDIAGNOZOWAĆ STANU I WYDAJNOŚCI POMPY ABC W UKŁADACH Z USZKODZONYMI LUB WYEKSPLOATOWANYMI (PONAD 5 LAT) BLOKAMI ZAWOROWYMI!

Bloki zaworowe zawieszenia ABC jako serce układu są więc pierwszym elementem na który należy zwrócić uwagę w procesie diagnozy, także podczas oceny spadków ciśnienia. W dalszej kolejności należy też mieć na uwadze pozostałe (oprócz pompy) elementy układu. Są to m.in dystrybutor ciśnień odpowiedzialny za utrzymanie prawidłowego i bezpiecznego ciśnienia w układzie zasilającym i powrotnym, a którego zużycie lub uszkodzenie (zwłaszcza zanieczyszczeniami) powoduje znaczne przecieki wewnętrzne i straty w układzie zasilającym. Również uszkodzenie akumulatorów ciśnienia, potrzebnych do gromadzenia zapasów energii w układzie, może powodować chwilowe drastyczne spadki ciśnienia.

Do diagnostyki wpływu na stan zawieszenia elementów innych niż same
servo-zawory konieczna jest jednak fachowa ocena eksperta od hydrauliki siłowej. Serwis ABC-Regeneracja udziela fachowych porad w tym zakresie, jednak tylko dla klientów naszego serwisu. Porady dotyczą wyłącznie aut z wymienionymi na nasze blokami zaworowymi, bowiem jak przedstawiono powyżej, prawidłowa diagnostyka stanu zawieszenia z wyeksploatowanymi zaworami jest NIEMOŻLIWA. Serwis ABC-Regeneracja może także dostarczyć swoim klientom sprawne akumulatory ciśnień oraz zregenerowane dystrybutory ciśnień, jeśli w ramach dalszej diagnozy wymiana tych elementów także okaże się konieczna. W praktyce wymiana pomp hydraulicznych ABC jest więc zazwyczaj ostatnią czynnością serwisową w diagnozie i naprawie układu hydraulicznego po wyeliminowaniu wszystkich pozostałych elementów wpływających na przecieki wewnętrzne i straty w układzie, a tym samym spadki ciśnienia. Jedynym wyjątkiem od tej zasady jest przypadek rozszczelnienia się pompy i jej wycieki zewnętrzne, kiedy to procedurę serwisową można zaczacząć od wymiany pompy na nową.

POMPY ABC

Pompy hydrauliczne jak wcześniej opisano, są jednym z najtrwalszych elementów układu. Ich zużycie postępuje powoli i nawet po wielu latach pracy parametry pomp hydraulicznych zazwyczaj tylko nieznacznie odbiegają od wymaganych. Przy zachowaniu właściwej filtracji układu oraz zapewnieniu odpowiedniej jakości oleju hydraulicznego, m.in poprzez regularne wymiany, żywotność pompy ciśnienia można znacznie wydłużyć.

W przypadkach gdy ciśnienie w układzie hydraulicznym jest niższe od wymaganego, nie należy pochopnie wymieniać pompy. Należy dokonać dalszej diagnostyki, ocenić stan pozostałych elementów w układzie, zwłaszcza wiek i stopień zużycia
bloków zaworowych. Hydraulika siłowa rządzi się własnymi prawami, więc właściwie zaplanowana i logicznie przeprowadzona diagnostyka układu pozwoli uniknąć niepotrzebnych wydatków finansowych poprzez wymianę tylko tych elementów które są konieczne.

Natomiast w rzadkich przypadkach kiedy to wymiana pompy, po wcześniejszej dokładnej diagnostyce lub w przypadkach rozszczelnienia się pompy okaże się jednak konieczna, chcielibyśmy zwrócić uwagę naszych klientów na bardzo ważny aspekt:

ZE WZGLĘDU NA BUDOWĘ, POMPY ABC NIE PODLEGAJĄ REGENERACJI!

Specyfika budowy pompy tłokowej ABC nie pozwala na jej skuteczną i ekonomiczną regenerację. Pompy takie są niewłaściwie określane jako regenerowane. Są to po prostu produkty naprawiane. Pompy takie nigdy nie będą posiadały wystarczającej wydajności, kluczowego parametru dla poprawnej pracy układu hydraulicznego i bezpieczeństwa pasażerów.

Wiemy, że na rynku istnieją firmy które pomimo tego oferują jednak usługę regeneracji pomp ABC. Kusząca jest także cena, zwłaszcza w porównaniu do nowej pompy. Nie da się jednak zmienić rzeczywistości. Stanowisko serwisu ABC-Regeneracja powinno być więc jasne i zrozumiałe. Mamy nadzieję, że użytkownicy podejmą właściwe decyzje, kierując się faktami oraz bezpieczeństwem, swoim i pasażerów.

SERWIS ABC-REGENERACJA NIE WYKONUJE REGENERACJI POMP ABC.

W przypadku konieczności wymiany
pompy ABC polecamy wyłącznie zakup NOWEJ pompy ABC w serwisie MB. Jako nieco tańszą ale doskonałą opcję dla nowych pomp ABC, sugerujemy zakup w sersie MB pomp oznaczonych jako fabrycznie regenerowane. W przypadku pomp ABC są to produkty z całkowicie wymienionym mechanizmiem wewnętrznym, a takie pompy są dostępne tylko w serwisie ASO-MB. Pompy oznaczone jako regenerowane pochodzące z innych źródeł, są to produkty po prostu naprawiane i nie spełniają wymogów jakości i bezpieczeństwa.

Naszym Klientom, którym dostarczamy bloki zaworowe, serwis ABC-Regeneracja proponuje jako alternatywę sprowadzenie NOWYCH pomp ABC (przeznaczonych na pierwszy montaż) bezpośrednio od Niemieckiego producenta. Dzięki doskonałym relacjom z producentem nasi klienci mają możliwość zakupu nowych oryginalnych pomp w cenie ok 50% ceny ASO. Oferta dostępna wyłącznie dla klientów naszego serwisu.

W związku z powtarzającymi się się pytaniami klientów (na temat ogłoszeń-ofert sprzedaży części na portalach aukcyjnych), zwracamy także uwagę, iż nie ma w ofercie czegoś takiego jak pompy z "silników testowych" MB, czy inne określane podobnymi terminami. silniki na magazynie i inne podobne nigdy nie mają zainstalowanego osprzętu dodatkowego jakim jest pompa ABC. Pompy ABC oferowane pod takimi hasłami są niewiadomego pochodzenia, mogą to być części wadliwe niedopuszczone lub wycofane z obrotu albo podróbki. W razie wątpliwości sugerujemy kierować się zdrowym rozsądkiem i chłodną oceną rzeczywistości. Stara maksyma mówi: "Jeśli coś jest zbyt piękne aby było prawdziwe, prawdopodobnie takie jest!" Wszystkie części MB nowe lub z tzw. fabrycznej regeneracji są sprzedawane wyłącznie poprzez autoryzowane kanały dystrybucji.